Nguyễn Trọng Hiếu

Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ (01/09/2017 - 31/08/2018)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Điện thoại:

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Thời gian hoạt động của Nguyễn Trọng Hiếu

01/09/2017 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

01/10/2015 tới 29/02/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái