Nguyễn Trường Thanh

(01/03/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Đại học Mỏ – Địa chất

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Trường Thanh

01/03 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Ổn định và điều khiển hệ động lực