Nguyễn Văn Thìn

Nghiên cứu viên trẻ (01/04/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: thinmath AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Thìn

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện