Pascal Boyer

Nghiên cứu viên cao cấp (01/06/2018 - 30/06/2018)

Nơi công tác: University Paris 13 Villetaneuse

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: boyer AT math.univ-paris13.fr

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Thời gian hoạt động của Pascal Boyer

01/06 tới 30/06/2018: vào làm việc tại viện