Phạm Chí Vĩnh

Nghiên cứu viên chính (01/11/2016 - 31/01/2017)

Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: pcvinh AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Phạm Chí Vĩnh

01/11/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện