Phạm Đình Tùng

Nghiên cứu viên trẻ (01/06/2017 - 31/08/2017)

Nơi công tác: Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tungpd AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 16

Thời gian hoạt động của Phạm Đình Tùng

01/06 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện