Phạm Triều Dương

Nghiên cứu viên (01/11/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: duongptmath AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 42

Thời gian hoạt động của Phạm Triều Dương

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện