Phạm Văn Trung

Nghiên cứu viên (01/03/2018 - 30/04/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: pvtrung AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Thời gian hoạt động của Phạm Văn Trung

01/03 tới 30/04/2018: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2014: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2013: vào làm việc tại viện