Phan Thanh Nam

Nghiên cứu viên chính (01/03/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: phanthanhnam AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Thời gian hoạt động của Phan Thanh Nam

01/03 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

06/09/2013 tới 31/01/2014: vào làm việc tại viện