Sĩ Đức Quang

Nghiên cứu viên chính (01/11/2017 - 31/01/2018)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: quangsd AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Thời gian hoạt động của Sĩ Đức Quang

01/11/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 30/04/2013: vào làm việc tại viện

01/12/2014 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan