Tạ Thị Hoài An

Nghiên cứu viên chính (01/04/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: tthan AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Thời gian hoạt động của Tạ Thị Hoài An

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

04/09/2014 tới 28/02/2015: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 30/04/2013: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan