Trần Giang Nam

Nghiên cứu viên (01/04/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tgnam AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Thời gian hoạt động của Trần Giang Nam

01/04 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/03 tới 30/06/2014: vào làm việc tại viện