Trần Huệ Minh

Nghiên cứu viên trẻ (01/11/2017 - 31/12/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tranhueminh AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Thời gian hoạt động của Trần Huệ Minh

01/11 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện