Trần Quân Kỳ

Nghiên cứu viên (01/06/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác: ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Quân Kỳ

01/06 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện