Trần Văn Tấn

Nghiên cứu viên chính (01/04/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Thời gian hoạt động của Trần Văn Tấn

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 30/04/2013: vào làm việc tại viện

03/09 tới 30/11/2014: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan