Trương Xuân Đức Hà

Nghiên cứu viên chính (01/04/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: txdha AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Thời gian hoạt động của Trương Xuân Đức Hà

01/04 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 15/02/2015: vào làm việc tại viện

01/12/2015 tới 15/03/2016: vào làm việc tại viện