Vladimir Temlyakov

Nghiên cứu viên cao cấp (10/05/2018 - 25/06/2018)

Nơi công tác: University of South Carolina

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: temlyakovv AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 29

Thời gian hoạt động của Vladimir Temlyakov

10/05 tới 25/06/2018: vào làm việc tại viện

14/09 tới 14/10/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng