Vũ Hữu Nhự

Nghiên cứu viên Trẻ (01/01/2017 - 31/03/2017)

Nơi công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên Trẻ

Điện thoại:

Email: vuhuunhu1983 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Thời gian hoạt động của Vũ Hữu Nhự

01/01 tới 31/03/2017: vào làm việc tại viện