Vũ Ngọc Phát

Nghiên cứu viên cao cấp (01/03/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: vnphat AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Thời gian hoạt động của Vũ Ngọc Phát

01/03 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2012: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Ổn định và điều khiển hệ động lực