Vũ Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu viên (01/01/2017 - 30/04/2017)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Thời gian hoạt động của Vũ Thị Ngọc Hà

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng