Năm 2015
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 Phan Hoàng Chơn Đại học Sài Gòn Tôpô đại số 03/09/2014 - 28/02/2015
2 GS. Fabrice Gamboa Đại học Toulouse 26/05 - 30/05/2015
3 GS. Richard M. Weiss Đại học Tufts, Mỹ Số học, hình học và đối đồng điều của nhóm đại số 20/12/2014 - 01/01/2015
4 ThS. Phạm Hoàng Hà Đại học Sư phạm Hà Nội Đa tạp phức hyperbolic 01/12/2014 - 31/05/2015
5 TS. Vũ Hoài An Cao đẳng Hải Dương Giải tích p-adic, giải tích phức 01/04 - 30/06/2015
6 TS. Nguyễn An Khương Đại học Kỹ thuật Công nghệ Hồ Chí Minh Hình học đại số 01/04 - 31/05/2015
7 TS. Pham Kim Unité de Mecanique, France Các bài toán về dẻo và biến đổi pha 01/06 - 31/07/2015
8 TS. Phạm Nguyễn Thu Trang Đại học Sư phạm Hà Nội Đa tạp phức hyperbolic 01/12/2014 - 31/05/2015
9 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng (Nhiệm kỳ 2014 - 2018) Tô pô đại số 01/08 - 31/12/2015
10 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng (Nhiệm kỳ 2014 - 2018) 01/08 - 31/12/2015
11 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng (Nhiệm kỳ 2014 - 2018) Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
12 GS. Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018) Đại học Sư phạm Hà Nội Đa tạp phức hyperbolic 01/12/2014 - 31/12/2015
13 PGS. Phan Thành An Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Tối ưu và hình học tính toán 16/03 - 15/06/2015
14 PGS. TS. Tạ Thị Hoài An Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan 04/09/2014 - 28/02/2015
15 TS. Nguyễn Thái An ĐH Duy Tân Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
16 GS. Nguyễn Việt Anh University Paris-Sud (Orsay), France Giải tích phức 01/07 - 31/08/2015
17 PGS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội Phương trình vi phân và Hệ động lực 01/10 - 31/12/2015
18 GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN Bài toán cân bằng 01/08/2014 - 31/01/2015
19 GS. Bruno Frederic Campana Université de Lorraine Institut Élie-Cartan 05/10 - 10/10/2015
20 TS. Ngô Lâm Xuân Châu Đại học Quy Nhơn Hình học đại số 01/03 - 31/05/2015
21 PGS. TS. Kiều Phương Chi Đại học Vinh Giải tích phức 01/11/2014 - 31/03/2015
22 ThS. Nguyễn Hải Đăng Đại học Wayne State Hệ động lực ngẫu nhiên 15/05 - 15/08/2015
23 GS. Jean-Yves Dauxois Viện toán học Toulouse, Pháp 06/06 - 12/06/2015
24 GS. G-E Dethloff Đại học Bretagne Occidentale 05/10 - 17/10/2015
25 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh Hệ động lực ngẫu nhiên 01/01 - 31/12/2015
26 GS. Mouez Dimassi Institut de mathématiques de Bordeaux 1 (I.M.B.) 01/09 - 31/10/2015
27 TS. Nguyễn Ngọc Doanh Đại học Bách khoa Hà Nội Hệ động lực và ứng dụng 01/01 - 31/12/2015
28 TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Giải tích hình học 01/06/2014 - 31/05/2015
29 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội Xấp xỉ với số chiều rất lớn 01/01 - 31/12/2015
30 TS. Trịnh Viết Dược ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Phương trình vi phân và TP 01/09 - 31/12/2015
31 PGS. Trương Xuân Đức Hà Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam Tối ưu véc tơ 01/01 - 15/02/2015
32 TS. Đào Thị Thu Hà Đại học Versailles St Quentin en Yvelines, Pháp Queueing Network, Stochastic Modelling and Performance Evaluation 01/10/2013 - 30/09/2015
33 GS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hình học đại số 01/03 - 31/05/2015
34 PGS. Phạm Hoàng Hiệp Đại học Sư phạm Hà Nội – Đại học Aix-Marseille Lý thuyết thế vị và hình học phức 01/08 - 31/12/2015
35 TS. Lê Văn Hiếu Học viện Báo chí tuyên truyền Phương trình vi phân và Hệ động lực 01/10 - 31/12/2015
36 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân Phương trình Đạo hàm riêng 01/07 - 31/08/2015
37 PGS. Nguyễn Bích Huy Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Toán Giải Tích 01/10 - 31/12/2015
38 PGS. Nguyễn Bích Huy Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 01/10 - 31/12/2015
39 PGS. Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách Khoa Hà Nội Phương trình vi phân và TP 01/09 - 31/12/2015
40 PGS. TS. Trần Đình Kế Đại học Sư phạm Hà Nội Phương trình vi phân và Hệ động lực 01/10 - 31/12/2015
41 TS. Phạm Duy Khánh ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
42 GS. Hà Huy Khoái Đại học Thăng Long Giải tích p-adic, giải tích phức 01/04 - 31/07/2015
43 GS. Hà Huy Khoái Đại học Thăng Long 01/04 - 31/07/2015
44 TS. Lương Đăng Kỳ Đại học Quy Nhơn 01/09 - 31/12/2015
45 GS. Jean Lannes Đại học Paris Diderot (Paris 7) Tôpô đại số 01/10 - 30/11/2015
46 GS. Marc Lassonde Đại học Antilles et de la Guyane Giải tích biến phân và ứng dụng 26/01 - 12/03/2015
47 GS. Vincent Lefieux RTE & UPMC-ISUP 06/06 - 12/06/2015
48 TS. Phùng Văn Mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội Giải tích phức 01/11 - 31/03/2015
49 GS. Jean-Jacques Marigo Đại học Bách khoa Paris, Pháp Các bài toán về dẻo và biến đổi pha 07/06 - 20/06/2015
50 TS. Nguyễn Kỳ Nam Đại học Quốc gia Hà Nội Thiết kế thí nghiệm 01/06 - 31/12/2015
51 GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam Ổn định và điều khiển hệ động lực 01/09 - 31/12/2015
52 ThS. Nguyễn Văn Phú Đại học Điện lực Lý thuyết thế vị và hình học phức 01/08 - 31/12/2015
53 PGS. Sĩ Đức Quang Đại học Sư phạm Hà Nội Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan 01/12/2014 - 31/05/2015
54 TS. Nguyễn Thành Quí Đại học Cần Thơ Nguyễn Thành Quí 01/01 - 30/06/2015
55 TS. Võ Thị Như Quỳnh ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
56 TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Học viện Tài chính Lý Thuyết Định Tính Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên 01/10 - 30/11/2015
57 GS. Alexander S.Mishchenko Moscow State Lomonosov University 07/12 - 06/12/2015
58 GS. Nguyễn Quốc Sơn Đại học Bách khoa Paris, Pháp Các bài toán về dẻo và biến đổi pha 01/06 - 31/07/2015
59 TS. Đoàn Thái Sơn Viện Toán học, VAST Lý Thuyết Định Tính Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên 01/09 - 30/11/2015
60 PGS.TS. Nguyễn Sum Đại học Quy Nhơn Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
61 GS. TSKH. Nguyễn Quốc Thắng Viện Toán học Số học, hình học và đối đồng điều của nhóm đại số 01/09/2014 - 28/02/2015
62 TS. Nguyễn Trường Thanh Đại học Mỏ – Địa chất Ổn định và điều khiển hệ động lực 01/09 - 31/12/2015
63 TS. Nguyễn Thị Thế Đại học Vinh Lý Thuyết Định Tính Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên 01/10 - 30/11/2015
64 TS. Phạm Đức Thoan Đại học Xây dựng Đa tạp phức hyperbolic 01/12/2014 - 31/05/2015
65 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Đa tạp phức hyperbolic 01/04 - 31/12/2015
66 TS. Đỗ Đức Thuận Đại học Bách khoa Hà Nội Phương trình vi phân và hệ điều khiển 01/09 - 30/09/2015
67 TS. Đỗ Đức Thuận Đại học Bách khoa Hà Nội Phương trình vi phân và hệ điều khiển 02/03 - 31/05/2015
68 TS. Lê Quang Thủy Đại học Bách Khoa Hà Nội Bài toán cân bằng 01/08/2014 - 31/01/2015
69 TS. Phạm Trọng Tiến ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Giải tích phức 01/09 - 30/11/2015
70 GS. TSKH. Phạm Hữu Tiệp Đại học Rutgers, Mỹ Lý thuyết nhóm 14/06 - 20/06/2015
71 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/09 - 31/10/2015
72 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
73 TS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 01/10 - 31/12/2015
74 TS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh Toán Giải Tích 01/10 - 31/12/2015
75 TS. Hoàng Ngọc Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
76 ThS. Hoàng Thế Tuấn Viện Toán học, VAST Lý Thuyết Định Tính Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên 01/10 - 30/11/2015
77 ThS. Ngô Anh Tuấn ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
78 TS. Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 31/10/2015
79 PGS. Ngô Đắc Tuấn CNRS and University of Caen Normandy 19/10 - 30/10/2015
80 TS. Võ Thanh Tùng Đại học Duy Tân Tôpô đại số 06/01 - 28/02/2015
81 GS. Vũ Hà Văn Đại học Yale, Mỹ Toán rời rạc 15/06 - 03/07/2015
82 TS. Nguyễn Chu Gia Vượng Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam Hình học đại số 01/03 - 31/05/2015
83 ThS. Vũ Việt Hùng Đại học Tây Bắc Lý thuyết thế vị và hình học phức 01/08 - 31/12/2015
84 GS. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
85 TS. Lê Hải Yến Viện Toán học, VAST Ổn định và điều khiển hệ động lực 01/09 - 31/12/2015