Year 2015
No. Name Institution Fields of interest Duration of stay
1 Prof. Nguyen Huu Viet Hung (for the term 2014-2018) Hanoi University of Sciences, VNU Hanoi 01/08 - 31/12/2015
2 Assoc. Prof. Ta Thi Hoai An Institute of Mathematics - VAST Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan 04/09/2014 - 28/02/2015
3 Dr. Nguyen Thai An Da Nang Unversity Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
4 Prof. Nguyen Viet Anh University Paris-Sud (Orsay), France Khách mời 01/07 - 31/08/2015
5 Assoc. Prof. Cung The Anh Hanoi National University of Education 01/10 - 31/12/2015
6 Prof. Pham Ky Anh Hanoi University of Science Bài toán cân bằng 01/08/2014 - 31/01/2015
7 Prof. Bruno Frederic Campana Université de Lorraine Institut Élie-Cartan 05/10 - 10/10/2015
8 Dr. Ngo Lam Xuan Chau Quy Nhon University Hình học đại số 01/03 - 31/05/2015
9 Assoc. Prof. Kieu Phuong Chi Vinh University Complex Analysis 01/11/2014 - 31/03/2015
10 ThS. Nguyễn Hải Đăng Đại học Wayne State 15/05 - 15/08/2015
11 Prof. Jean-Yves Dauxois INSA, Département Génie Mathématique et Modélisation 06/06 - 12/06/2015
12 GS. G-E Dethloff University Bretagne Occidentale 05/10 - 17/10/2015
13 Dr. Nguyen Thanh Dieu Vinh University Khách mời 01/01 - 31/12/2015
14 Prof. Mouez Dimassi Institut de mathématiques de Bordeaux 1 (I.M.B.) 01/09 - 31/10/2015
15 Dr. Nguyen Ngoc Doanh Hanoi University of Science and Technology Khách mời 01/01 - 31/12/2015
16 Prof. Dinh Dung The Information Technology Institute (ITI) – Vietnam National University, Hanoi Khách mời 01/01 - 31/12/2015
17 Dr. Trinh Viet Duoc University of Sciences - VNU Ha Noi 01/09 - 31/12/2015
18 TS. Đào Thị Thu Hà Đại học Versailles St Quentin en Yvelines, Pháp Khách mời 01/10/2013 - 30/09/2015
19 Prof. Phung Ho Hai Institute of Mathematics, VAST Hình học đại số 01/03 - 31/05/2015
20 Assoc. Prof. Pham Hoang Hiep Hanoi National University of Education VIASM’s Senior Researcher 01/08 - 31/12/2015
21 Dr. Le Van Hieu Academy of Journalism & Comunication VIASM's Junior Researcher 01/10 - 31/12/2015
22 Dr. Vu Viet Hung Tay Bac University VIASM’s Research Assistant 01/08 - 31/12/2015
23 Dr. Phan Quoc Hung Duy Tan University 01/07 - 31/08/2015
24 Prof. Nguyen Huu Viet Hung University of Sciences - VNU Ha Noi VIASM's Research Professor 01/08 - 31/12/2015
25 Assco. Prof. Nguyen Bich Huy University of Education Ho Chi Minh City VIASM's Senior Researcher Toán Giải Tích 01/10 - 31/12/2015
26 Assco. Prof. Nguyen Bich Huy University of Education Ho Chi Minh City VIASM's Senior Researcher 01/10 - 31/12/2015
27 Assoc.Prof. Nguyen Thieu Huy Hanoi University of Science and Technology 01/09 - 31/12/2015
28 Assoc. Prof. Tran Dinh Ke Hanoi National University of Education Phương trình vi phân và Hệ động lực 01/10 - 31/12/2015
29 Assoc. Prof. Tran Dinh Ke Hanoi National University of Education 01/10 - 31/12/2015
30 Dr. Pham Duy Khanh ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
31 Prof. Ha Huy Khoai Thang Long University Giải tích p-adic, giải tích phức 01/04 - 31/07/2015
32 Prof. Ha Huy Khoai Thang Long University 01/04 - 31/07/2015
33 Dr. Luong Dang Ky Quy Nhon University 01/09 - 31/12/2015
34 GS. Jean Lannes Université Paris Diderot (Paris 7) 01/10 - 30/11/2015
35 Dr. Nguyen Ky Nam Vietnam National University, Hanoi VIASM's Senior Researcher 01/06 - 31/12/2015
36 Prof. Vu Ngoc Phat Institute of Mathematics, VAST 01/09 - 31/12/2015
37 Dr. Nguyen Van Phu Electric Power University VIASM’s Research Assistant 01/08 - 31/12/2015
38 Assoc. Prof. Si Duc Quang Hanoi National University of Education Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan 01/12/2014 - 31/05/2015
39 Dr. Vo Thi Nhu Quynh University of Sciences - VNU Ha Noi VIASM’s Junior Researcher Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
40 Dr. Vo Thi Nhu Quynh University of Sciences - VNU Ha Noi VIASM’s Junior Researcher Năm 2015 01/08 - 31/12/2015
41 TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Học viện Tài chính Năm 2015 01/10 - 30/11/2015
42 GS. Alexander S.Mishchenko Moscow State Lomonosov University 07/12 - 06/12/2015
43 Dr. Doan Thai Son Institute of Mathematics, VAST Năm 2015 01/09 - 30/11/2015
44 GS. Nguyễn Quốc Sơn Đại học Bách khoa Paris, Pháp 01/06 - 31/07/2015
45 Assoc. Prof. Nguyen Sum Quy Nhon University Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
46 Assoc. Prof. Nguyen Sum Quy Nhon University Năm 2015 01/08 - 31/12/2015
47 Prof. Do Duc Thai (for the term 2014-2018) Hanoi National University of Education Đa tạp phức hyperbolic 01/12/2014 - 31/12/2015
48 Prof. Do Duc Thai (for the term 2014-2018) Hanoi National University of Education 01/12/2014 - 30/11/2015
49 Prof. Nguyen Quoc Thang Institute of Mathematic, VAST Số học, hình học và đối đồng điều của nhóm đại số 01/09/2014 - 28/02/2015
50 Dr. Nguyen Truong Thanh Hanoi University of Mining and Geology 01/09 - 31/12/2015
51 TS. Nguyễn Thị Thế Đại học Vinh 01/10 - 30/11/2015
52 Dr. Pham Duc Thoan National University of Civil Engineering Đa tạp phức hyperbolic 01/12/2014 - 31/05/2015
53 Dr. Ninh Van Thu Hanoi University of Sciences, Vietnam National University 01/04 - 31/12/2015
54 Dr. Pham Trong Tien University of Sciences - VNU Ha Noi 01/09 - 30/11/2015
55 Prof. Pham Huu Tiep Rutgers University, USA Lý thuyết nhóm 14/06 - 20/06/2015
56 Dr. Ho Minh Toan Institute of Mathematics, VAST Năm 2015 01/09 - 31/10/2015
57 Dr. Le Xuan Truong University of Economics, Ho Chi Minh City Toán Giải Tích 01/10 - 31/12/2015
58 Dr. Le Xuan Truong University of Economics, Ho Chi Minh City 01/10 - 31/12/2015
59 MSc. Ngo Anh Tuan University of Sciences - VNU Ha Noi VIASM’s Research Assistant Tôpô đại số 01/08 - 31/12/2015
60 MSc. Ngo Anh Tuan University of Sciences - VNU Ha Noi VIASM’s Research Assistant 01/08 - 31/12/2015
61 Dr. Duong Anh Tuan Hanoi National University of Education 01/09 - 31/10/2015
62 PGS. TS. Ngo Dac Tuan CNRS and University of Caen Normandy Năm 2015 19/10 - 30/10/2015
63 ThS. Hoàng Thế Tuấn Viện Toán học - Viện KH&CN Việt Nam 01/10 - 30/11/2015
64 Prof. Nguyen Đong Yen Institute of Mathematics - VAST Giải tích biến phân và ứng dụng 01/01 - 30/06/2015
65 Dr. Le Hai Yen Institute of Mathematics, VAST Năm 2015 01/09 - 31/12/2015