Abhay Kumar Singh

Nghiên cứu viên chính (17/05/2022 - 16/07/2022)

Nơi công tác: IIT(ISM) Dhanbad

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: abhay AT iitism.ac.in

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Abhay Kumar Singh

17/05 tới 16/07/2022: vào làm việc tại viện