Lâm Hoàng Nguyên

Nghiên cứu viên (01/05/2022 - 30/06/2022)

Nơi công tác: Memorial University of Newfoundland-Grenfell Campus

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lhn.lam AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lâm Hoàng Nguyên

01/05 tới 30/06/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện