Mikhailo Dokuchaev

Nghiên cứu viên cao cấp (15/12/2019 - 15/02/2020)

Nơi công tác: University of Sao Paulo

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: dokucha AT ime.usp.b.r

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Thời gian hoạt động của Mikhailo Dokuchaev

15/12/2019 tới 15/02/2020: vào làm việc tại viện