Nguyễn Bích Vân

Nghiên cứu viên (15/11/2019 - 15/02/2020)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nbvan AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Thời gian hoạt động của Nguyễn Bích Vân

15/11/2019 tới 15/02/2020: vào làm việc tại viện