Nguyễn Minh Trí

Nghiên cứu viên cao cấp (01/09/2018 - 31/12/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: triminh AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Thời gian hoạt động của Nguyễn Minh Trí

01/09 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện

01/09/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng