Nguyễn Văn Thiện

Nghiên cứu viên (01/07/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thiennv15 AT fe.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Thiện

01/07 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện