Phan Dân

Nghiên cứu viên (01/11/2019 - 31/01/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: gmphandan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Phan Dân

01/11/2019 tới 31/01/2020: vào làm việc tại viện

01/05 tới 30/06/2014: vào làm việc tại viện