Phan Quốc Hưng

Nghiên cứu viên (01/05/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: Đại học Duy Tân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: hungpqmath AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Phan Quốc Hưng

01/05 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện

01/03 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2015: vào làm việc tại viện