Hoạt động khác

HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học

Thực hiện kế hoạch của “Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển toán học”, Hội thảo và tập huấn về “Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học” sẽ được tổ chức tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam. Tại phía Nam vào ngày 4-5/12/2015. Tại phía Bắc vào ngày 11-12/12/2015.

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học và những người quan tâm đến thực trạng nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học tại các trường đại học. Kiến nghị về các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy Thống kê Toán học để cho môn học hữu ích cả về lý thuyết lẫn thực hành.

Tập huấn và thảo luận một số nội dung căn bản và phương pháp hiệu quả trong giảng dạy Thống kê toán học cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, y học, môi trường, nông nghiệp và khoa học sự sống cũng như sinh viên các ngành khoa học xã hội. Tạo cơ hội để các giảng viên trao đổi, trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy.

Tại phía Bắc (11-12/12/2015)

Thông báo.

Tại phía Nam (4-5/12/2015)

Thông báo.