VIASM Basic Notions Seminar

Time: 14:15 to  15:15 Ngày 16/10/2018

Venue/Location: B4-705, VIASM

Lấy ý tưởng từ chuỗi bài giảng được tổ chức tại nhiều trường đại học trên thế giới, VIASM Basic Notions Seminar Series bao gồm các bài giảng riêng biệt, với mục đích giới thiệu ngắn gọn về một số khái niệm toán cơ bản. Chuỗi bài giảng không chỉ hướng tới các nhà nghiên cứu chuyên sâu, mà còn giúp người nghe nói chung đạt được những hiểu biết nhất định về các khái niệm đã được trình bày.
Chuỗi bài giảng sẽ được tổ chức định kỳ vào thứ Ba hoặc thứ Năm

Talk1:

- Title: Stanley-Reisner rings (Nguyễn Đăng Hợp), 16.10.2018

- Abstract: A basic problem in discrete geometry is the following: For a polyhedron with n vertices in the three dimensional space (n is at least 4), what is the maximal possible number of facets it may have? More generally, for a convex polytope with n vertices of dimension d, and for 1<k<d, what is the maximal possible number of k-dimensional faces it may have? I will talk about this problem, and its connection with the algebraic theory of Stanley-Reisner rings.