VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:15 đến 15:15 Ngày 16/10/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Lấy ý tưởng từ chuỗi bài giảng cùng tên được tổ chức tại nhiều viện nghiên cứu và trường đại học trên thế giới, chuỗi bài giảng VIASM Basic Notions Seminar bao gồm các bài giảng riêng biệt, với mục đích giới thiệu ngắn gọn về một số khái niệm toán học cơ bản. Chuỗi bài giảng không nhằm mục đích làm cho người tham dự trở thành chuyên gia về nội dung được trình bày mà chỉ giúp người nghe nói chung đạt được những hiểu biết nhất định về các khái niệm được nêu ra, đặc biệt là đối với sinh viên và những nhà nghiên cứu không cùng chuyên ngành. Chuỗi bài giảng sẽ được tổ chức không định kỳ vào thứ Ba hoặc thứ Năm.

Talk1:

- Title: Stanley-Reisner rings (Nguyễn Đăng Hợp), 16.10.2018

- Abstract: A basic problem in discrete geometry is the following: For a polyhedron with n vertices in the three dimensional space (n is at least 4), what is the maximal possible number of facets it may have? More generally, for a convex polytope with n vertices of dimension d, and for 1<k<d, what is the maximal possible number of k-dimensional faces it may have? I will talk about this problem, and its connection with the algebraic theory of Stanley-Reisner rings.