Thống kê Công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP

Tác giả: Ron Kenett, Shelemyahu Zacks, Daniele Amberti

Người dịch: Nguyễn Văn Minh Mẫn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 280.000 VND

ISBN: 978-604-938-816-3

Chi tiết >>