Hoạt động khoa học

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Finite-Dimensional Feedback Control of a One-Dimensional Reaction-Diffusion Equation via Inertial Manifold Theory and Application to Fisher-Kolmogorov Model

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bui Xuan Quang

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Thời gian: Từ 09:00:28/03/2017 đến 16:00:30/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Hội nghị về Học máy thống kê và các vấn đề liên quan

Thời gian: Từ 09:00:25/03/2017 đến 17:00:26/03/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Almost periodic solutions for evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Vũ Thị Mai

Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lê Anh Minh

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng

Stochastic processes and their applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 09/03/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.