Hoạt động khoa học

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Thời gian: Từ 09:00:14/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

Thời gian: 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020,

Địa điểm: C102 - VIASM & Trực tuyến.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng

Hội thảo một số hướng nghiên cứu mới trong Giải tích, Đại số

Thời gian: Từ 09:00:21/09/2020 đến 17:00:25/09/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Seminar on arc spaces and Nash’s problem

Thời gian: 10:00 đến 16:00 ngày 04/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 11/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 18/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 25/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 01/09/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 08/09/2020,

Địa điểm: C102, VIASM & Online.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Phùng Hồ Hải, Lê Quý Thường, Nguyễn Hồng Đức

A Survey of Projection-Based Methods for Equilibrium Problems

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen The Vinh

Young Topologists Meeting 2020

Thời gian: Từ 08:30:26/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

On convergence rate of inertial subgradient extragradient method

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Duong Viet Thong

Khóa học ngắn hạn: Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: B102, VIASM.

Some Ext-computations for strict polynomial functors

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn

A method to compute some extension groups between exponential functors in the category F

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lê Chí Quyết