Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2017 (VIASM Annual Meeting 2017)

Thời gian: Từ 08:30:19/08/2017 đến 17:30:20/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..

LSAM 2017: Control of nonlinear systems

Thời gian: 09:00 đến 11:15 ngày 14/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 15/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 18/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France).

Stochastic processes- Actuarial science and Finance

Thời gian: Từ 09:00:31/07/2017 đến 17:00:03/08/2017

Địa điểm: VIASM.

Lectures on Advanced Regression Methods

Thời gian: Từ 14:00:24/07/2017 đến 17:00:28/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE Paris, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems

Thời gian: Từ 09:00:24/07/2017 đến 12:00:28/07/2017

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

Thời gian: Từ 09:00:19/06/2017 đến 17:00:01/07/2017

Địa điểm: THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội..

Working group on applied probability

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 11/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/05/2017,

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: M. Peigné, Tran Tat Dat & Luu Hoang Duc

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu

Thời gian: Từ 09:00:15/05/2017 đến 16:00:21/05/2017

Địa điểm: VIASM.