Hoạt động khoa học

Solutions of semilinear elliptic equations involving critical Sobolev exponents

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 21/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Thi Thu Huong, School of Applied Mathematics and Informatics, Hanoi University of Science and Technology.

Hội thảo "Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng"

Thời gian: Từ 09:00:15/11/2018 đến 16:45:16/11/2018

Địa điểm: VIASM & IMH.

Clustering functional data using projection

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/11/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Tung Pham, University of Melbourne

Some classical results on the Navier-Stokes equations

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 24/10/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 07/11/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 14/11/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Anh Ngoc, University of transport and communications, Ha Noi

Solution methods for equilibrium problems with generalized convexity

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Huyền

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:15 đến 15:15 ngày 16/10/2018, 15:00 đến 16:00 ngày 13/11/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

An extragradient-type method for solving nonmonotone quasi-equilibrium problems (by N. T. T. Van, J. J. Strodiot , V. H. Nguyen and P. T. Vuong).

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Hải Yến

Math Open Day 2018 "Toán học giải mã thế giới hỗn độn"

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/11/2018

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phương pháp vô hướng hóa trong tối ưu vectơ suy rộng

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 30/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS Trương Quang Bảo

A Forward-Backward Splitting Method for Monotone Inclusions Without Cocoercivity (by Y. Malitsky, M. K. Tam).

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trịnh Ngọc Hải