Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2017 (VIASM Annual Meeting 2017)

Thời gian: Từ 08:30:19/08/2017 đến 17:30:20/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..

LSAM 2017: Control of nonlinear systems

Thời gian: 09:00 đến 11:15 ngày 14/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 15/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 18/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France).

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 06/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 27/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Tất Đạt

Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 04/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 11/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 25/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

Finite-Dimensional Feedback Control of a One-Dimensional Reaction-Diffusion Equation via Inertial Manifold Theory and Application to Fisher-Kolmogorov Model

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bui Xuan Quang

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Working group on applied probability

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 06/04/2017,

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: M. Peigné, Tran Tat Dat & Luu Hoang Duc

Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Thời gian: Từ 09:00:28/03/2017 đến 16:00:30/03/2017

Địa điểm: C2-714.