Trường chuyên biệt

LSAM 2017: Control of nonlinear systems
Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France). Thời gian: Từ 09:00 đến 11:15 Ngày 18/08/2017 Chi tiết
Lectures on Advanced Regression Methods
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE Paris, France. Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 24/07/2017 - 28/07/2017 Chi tiết
Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France. Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 24/07/2017 - 28/07/2017 Chi tiết
Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 19/06/2017 - 01/07/2017 Chi tiết
Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại TP. HCM)
Thời gian: Từ 09:00 đến 16:00 Ngày 21/05/2017 Chi tiết
Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại Hà Nội)
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 17/05/2017 Chi tiết
Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry
Báo cáo viên: Trần Tất Đạt Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 27/04/2017 Chi tiết
Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 25/04/2017 Chi tiết
Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa
Thời gian:09:00 - 16:00 Ngày 28/03/2017 - 30/03/2017 Chi tiết
Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học
Thời gian:09:00 - 17:45 Ngày 08/03/2017 - 15/03/2017 Chi tiết