Cán bộ văn phòng

Lê Thị Lan Anh

Chuyên viên đối ngoại

Phòng làm việc: C1

Email: lananh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 0

Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên viên tổng hợp

Phòng làm việc: B1

Email: nhanh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 34

Bùi Thị Việt Chính

Chuyên viên tổng hợp & quản trị web

Phòng làm việc: B4

Email: chinhbv AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 34

Trần Thị Bích Diệp

Kế toán trưởng

Phòng làm việc: B1

Email: tbdiep AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 44 hoặc (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 60

Nguyễn Văn Dung

Lái xe

Phòng làm việc: C15

Email: nvdung AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 32

Nguyễn Ngọc Khôi

Quản trị Cơ sở vật chất

Phòng làm việc: B3

Email: nnkhoi AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 41

Máy lẻ: 61

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên hành chính tổng hợp

Phòng làm việc: B1

Email: nthai AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 44 Hoặc: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 58

Nguyễn Thị Hồng

Tạp vụ

Phòng làm việc: C15

Máy lẻ: 32

Lê Thị Quý

Chuyên viên lễ tân + CNTT

Phòng làm việc: C1

Email: ltquy AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 0

Vũ Thị Kim Xuyến

Thủ thư

Phòng làm việc: C15

Email: vtkxuyen AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42

Máy lẻ: 30