Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. Trương Quang Bảo

Northen Michigan University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: btruong AT nmu.edu

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/10/2018

Website

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm

Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: hthdiem AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Đào Quang Khải

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: khaitoantin AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2018

GS.TSKH. Phan Quốc Khánh

ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 26

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 03/10 - 31/12/2018

TS. Võ Sĩ Trọng Long

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: vstlong AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Dương Trọng Luyện

Đại học Hoa Lư

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: dtluyen.dnb AT moet.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2018

PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: ngaivn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2018

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: triminh AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2018

TS. Nguyễn Hữu Trọn

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 27

Email: nguyenhuutron AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2018

TS. Lê Xuân Trường

Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: lxuantruong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2018

TS. Nguyễn Minh Tùng

ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 16

Email: nmtung AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019