Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Ngô Quốc Anh

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: bookworm_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

Website

PGS. Phan Thành An

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: thanhan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 06/02 - 05/05/2017

Website

TS. Trần Tất Đạt

Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MIS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 16

Email: trandat AT mis.mpg.de

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2017

TS. Nguyễn Thanh Diệu

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

GS. Nguyễn Quang Diệu

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: dieu_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

TS. Lưu Hoàng Đức

Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: lhduc AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2017

TS. Nguyễn Thạc Dũng

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: dungmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 18/02 - 17/05/2017

TS. Hoàng Nam Dũng

Zuse Instutute Berlin

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: hndung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2017

TS. Trịnh Viết Dược

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Email: tvduoc AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

TS. Đinh Thanh Giang

ĐH Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: thanhgiang47a AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 06/02 - 05/05/2017

TS. Vũ Thị Ngọc Hà

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

TS. Phan Quốc Hưng

Đại học Duy Tân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: hungpqmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2017

PGS.. Nguyễn Thiệu Huy

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 52

Email: huy.nguyenthieu AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

TS. Bùi Trọng Kiên

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Lý thuyết Tối ưu

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: btkien AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

TS. Vũ Trọng Lưỡng

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 24/03 - 30/03/2017

TS. Nguyễn Đức Mạnh

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: nguyenducmanh1982 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 06/02 - 05/05/2017

TS. Phùng Văn Mạnh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: manhlth AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

GS. Nguyễn Văn Minh

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: minh770 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 18/03 - 30/03/2017

TS. Vũ Hữu Nhự

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên Trẻ

Lý thuyết tối ưu

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: vuhuunhu1983 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

GS. Marc Peigne

Université François Rabelais

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 48

Email: Marc.Peigne AT lmpt.univ-tours.fr

Thời gian ở Viện: 06/02 - 31/07/2017

Website

TS. Tạ Công Sơn

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: congson82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

TS. Ninh Văn Thu

ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: thunv AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Nguyễn Anh Tú

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: tunguyen79 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Dương Anh Tuấn

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: tuanda AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2017