Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Phan Hoàng Chơn

Đại học Sài Gòn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: chonkh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2020

GS. Đinh Dũng

Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: dinhzung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2020

TS. Trịnh Viết Dược

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: tvduoc AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2020

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2020

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Nguyễn Văn Kiên

Trường ĐH Giao thông vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: kien.nv.hp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2020

PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: ngaivn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2020

TS. Hà Ngọc Phú

Trường Đại học Hùng Vương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 31/03/2021

TS. Đỗ Hoàng Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: dhson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/12/2020

TS. Nguyễn Văn Thành

Trường ĐH Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: vanthanhdhqn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2020

TS. Dương Việt Thông

Đại học Kinh tế Quốc dân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: Thongduongviet AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/09/2020

TS. Nguyễn Hữu Trọn

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: nguyenhuutron AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2020

TS. Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: httuan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

TS. Nguyễn Thế Vinh

Đại học Giao thông Vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: thevinhbn AT utc.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/09/2020

TS. Nguyễn Văn Vũ

Trường ĐH Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: nguyenvanvu AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2020