Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Ngô Quốc Anh

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 24

Email: bookworm_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/11 - 31/12/2018

Website

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Đào Quang Khải

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: khaitoantin AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2018

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 26

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 03/10 - 31/12/2018

TS. Dương Trọng Luyện

Đại học Hoa Lư

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: dtluyen.dnb AT moet.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2018

PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: ngaivn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2018

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2018 - 28/02/2019

GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: triminh AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2018

TS. Nguyễn Hữu Trọn

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 27

Email: nguyenhuutron AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2018

TS. Lê Xuân Trường

Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: lxuantruong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2018

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019