Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Thanh Diệu

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 30/04/2019

TS. Ngô Trung Hiếu

VIASM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2019

TS. Hà Minh Hoàng

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Email: minhhoang.ha AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 11/02 - 11/05/2019

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 20

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Phạm Việt Hùng

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: pgviethung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 30/04/2019

TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: nphlan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

PGS. Cao Huy Linh

Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: huylinh2002 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/02 - 30/04/2019

TS. Trần Tuấn Nam

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: namtuantran AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Phan Quang Sáng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: quangsangphan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Đồng Nai

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: triminhng AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Nguyễn Thành Trung

Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: ttnguyen.cs AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 11/02 - 11/05/2019

TS. Đinh Thành Trung

Đại học FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: dttrung78 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

ThS. Đỗ Ngọc Yến

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: dongocyen.dhsp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019