Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Phạm Ngọc Ánh

Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: anh.pham.ngoc AT renyi.mta.hu

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/05/2018

PGS. TS. Kiều Phương Chi

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: chidhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2017 - 30/06/2018

TS. Nguyễn Thế Cường

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

PGS. Phan Thị Hà Dương

Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: phanhaduong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2018

PGS. Trương Xuân Đức Hà

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: txdha AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2018

GS. TSKH. Lê Mậu Hải

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: mauhai AT fpt.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: nthong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2018

TS. Nguyễn Xuân Hồng

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: xuanhongdhsp AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

TS. Trần Thị Thu Hương

Trường Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: huong.ttt AT vgu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/05/2018

PGS. TS. Đinh Công Hướng

Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: dinhconghuong AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2018

GS. Matthieu Latapy

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: matthieu.latapy AT lip6.fr

Thời gian ở Viện: 14/04 - 30/04/2018

GS. Clemence Magnien

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: clemence.magnien AT lip6.fr

Thời gian ở Viện: 14/04 - 30/04/2018

GS. Marcel Morales

Đại học Grenoble I

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: morales AT ujf-grenoble.fr

Thời gian ở Viện: 01/03 - 01/05/2018

ThS. Nguyễn Huyền Mười

Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 52

Email: nhmuoi AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

PGS. Phan Thanh Nam

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Email: phanthanhnam AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

TS. Trần Giang Nam

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Email: tgnam AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/05/2018

TS. Lê Chí Ngọc

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: lechingoc AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2018

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: vnphat AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

ThS. Ngô Tấn Phúc

Trường Đại học Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: ntphuc AT dthu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/05/2018

GS. Nguyễn Khoa Sơn

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: nkson AT vast.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2018

TS. Nguyễn Hoàng Thạch

Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: nhthach AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2018

Website

GS. Đỗ Đức Thái

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ducthai.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 30/04/2018

TS. Nguyễn Trường Thanh

Đại học Mỏ – Địa chất

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: Trthanh1999 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

TS. Mai Viết Thuận

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: maithuank1 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2018

TS. Phạm Văn Trung

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: pvtrung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2018