Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. TS. Tạ Thị Hoài An

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: tthan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

Website

TS. Ngô Lâm Xuân Châu

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Email: chaunlx AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2017

PGS. William Cherry

Đại học Bắc Texas

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 19/06 - 26/06/2017

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Email: ngocdiepdhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Nguyễn Thanh Diệu

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

TS. Lê Giang

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: legiang01 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Dương Xuân Giáp

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: dxgiap AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/09/2017

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: phung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

GS. Liang-Chung Hsia

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 19/06 - 26/06/2017

GS. Hà Huy Khoái

Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: hhkhoai AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

TS. Lê Văn Luyện

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: lvluyen AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2017

TS. Nguyễn Kỳ Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Email: nkn AT designcomputing.net

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/07/2017

GS. Marc Peigne

Université François Rabelais

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 48

Email: Marc.Peigne AT lmpt.univ-tours.fr

Thời gian ở Viện: 06/02 - 31/07/2017

Website

TS. Nguyễn Hồng Quân

Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: nguyenhongquan1978 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/02 - 15/08/2017

GS. TS. Nguyễn Văn Quảng

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: nvquang AT hotmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/09/2017

Website

GS. Michael Min Ru

Đại học Houston

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 19/06 - 26/06/2017

TS. Tạ Công Sơn

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: congson82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

PGS. Trần Văn Tấn

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

ThS. Nguyễn Văn Thìn

Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: thinmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Lê Quang Thuận

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04/2017 - 31/03/2018

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05/2017 - 30/04/2018

TS. Lê Hồng Trang

Trường Đại học Bách khoa TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: lhtrang AT hcmut.edu.vn

Thời gian ở Viện: 10/04 - 09/07/2017

TS. Phạm Đình Tùng

Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 16

Email: tungpd AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2017

GS. Paul Vojta

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 19/06 - 26/06/2017

TS. Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: ncgvuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

GS. Julie Tzu-Yueh Wang

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 21/06 - 28/06/2017