Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Bruno Angles

Université de Caen Normandie

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: bruno.angles AT unicaen.fr

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

GS. Nguyễn Việt Anh

University Paris-Sud (Orsay), France

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: vietanh_1974 AT yahoo.fr

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2018

TS. Đào Phương Bắc

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: dpbac.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

PGS. Trương Quang Bảo

Northen Michigan University

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Email: btruong AT nmu.edu

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2018

Website

TS. Jorge Cely

CNRS - Laboratoire Paul Painlevé

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: celyje AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 30/08/2018

TS. Nguyễn Thế Cường

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm

Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: hthdiem AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Nguyễn Văn Đức

Trường Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: nguyenvanducdhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: phung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Cấn Văn Hảo

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: cvhao AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2018

GS. Đinh Nho Hào

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Email: hao AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 16/05 - 15/09/2018

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

GS.TSKH. Phan Quốc Khánh

ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

ThS. Nguyễn Hữu Kiên

Université Lille 1

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 52

Email: hkiensp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Võ Sĩ Trọng Long

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: vstlong AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Phạm Quý Mười

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: phamquymuoi AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Mậu Nam

Portland State University, USA

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: mnn3 AT pdx.edu

Thời gian ở Viện: 15/07 - 15/09/2018

Tran Thai An NGHIA

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

TS. Đoàn Thái Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: dtson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2018

Dr. Phan Xuan Thanh

Hanoi University of Science and Technology

Vị trí tại Viện: Junior Researcher

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: thanh.phanxuan AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

TS. Dương Việt Thông

Đại học Kinh tế Quốc dân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: Thongduongviet AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/09/2018

TS. Lê Quý Thường

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 28

Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Cao Thanh Tình

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: tinhct AT uit.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

PGS. Ngô Đắc Tuấn

CNRS and University of Caen Normandy

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: ngodac AT unicaen.fr

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Minh Tùng

ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 16

Email: nmtung AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2018

TS. Nguyễn Thế Vinh

Đại học Giao thông Vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: thevinhbn AT utc.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/09/2018