Khách mời và Nghiên cứu viên

Nguyễn Hữu Kiên

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

GS. Bruno Angles

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Đào Phương Bắc

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: dpbac.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

GS. Pascal Boyer

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 30/06/2018

GS. Daniel Caro

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 18/06 - 01/08/2018

TS. Jorge Cely

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 30/08/2018

PGS. TS. Kiều Phương Chi

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: chidhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2017 - 30/06/2018

TS. Nguyễn Thế Cường

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Văn Đức

Trường Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: nguyenvanducdhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

GS. Đinh Dũng

Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: dinhzung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2018

TS. Phạm Thành Dương

Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: duong.pt AT vgu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/07/2018

PGS. Trương Xuân Đức Hà

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: txdha AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2018

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: phung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

GS. Đinh Nho Hào

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 16/05 - 15/09/2018

TS. Lê Trung Hiếu

Trường ĐH Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: lthieu AT dthu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2018

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: nthong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2018

PGS. TS. Đinh Công Hướng

Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: dinhconghuong AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2018

TS. Trần Quân Kỳ

ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/07/2018

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Lưu Sơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/07/2018

GS. Nguyễn Khoa Sơn

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: nkson AT vast.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2018

Prof. Vladimir Temlyakov

University of South Carolina

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 29

Email: temlyakovv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 10/05 - 25/06/2018

Website

TS. Phan Xuân Thành

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: thanh.phanxuan AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

TS. Lê Quý Thường

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018

TS. Cao Thanh Tình

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: tinhct AT uit.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2018

TS. Ngô Đắc Tuấn

Đại học Paris 13

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2018