Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. Cung Thế Anh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: anhctmath AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

TS. Nguyễn Thế Cường

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

PGS. Lê Minh Hà

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/10/2017

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Postdoc

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/10/2017

PGS. Nguyễn Bích Huy

Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

PGS. TS. Trần Đình Kế

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

PGS. TS. Vũ Thế Khôi

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: vtkhoi AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

Website

TS. Võ Thị Như Quỳnh

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2017

TS. Đặng Thanh Sơn

Trường Đại học Thông tin liên lạc

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dangthanhson1810 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

PGS.TS. Nguyễn Sum

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

TS. Lê Quang Thuận

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04/2017 - 31/03/2018

TS. Nguyễn Dương Toàn

Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngduongtoanhp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05/2017 - 30/04/2018

TS. Hoàng Lê Trường

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: hltruong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

ThS. Ngô Anh Tuấn

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: tuan.hus.88 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/10/2017