Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Ngô Quốc Anh

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: bookworm_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

Website

GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh

Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: anhpk AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

GS. Nguyễn Quang Diệu

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: dieu_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

GS. Đinh Dũng

Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Khách mời

Xấp xỉ với số chiều rất lớn

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Email: dinhzung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10/2016 - 31/01/2017

TS. Trịnh Viết Dược

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Email: tvduoc AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

TS. Vũ Thị Ngọc Hà

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

PGS.. Nguyễn Thiệu Huy

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 52

Email: huy.nguyenthieu AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

ThS. Đào Quang Khải

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phương trình đạo hàm riêng

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: khaitoantin AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

TS. Bùi Trọng Kiên

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Lý thuyết Tối ưu

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: btkien AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Tăng Văn Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: tangvan.long AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 28/02/2017

ThS. Dương Trọng Luyện

Đại học Hoa Lư

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phương trình đạo hàm riêng

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: dtluyen.dnb AT moet.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

TS. Phùng Văn Mạnh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: manhlth AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2017

GS. TSKH. Lê Dũng Mưu

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Bài toán cân bằng

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: ldmuu AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

TS. Vũ Hữu Nhự

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên Trẻ

Lý thuyết tối ưu

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: vuhuunhu1983 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Ninh Văn Thu

ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: thunv AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Lê Quý Thường

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phương trình đạo hàm riêng

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: triminh AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

TS. Nguyễn Anh Tú

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: tunguyen79 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2017

TS. Trần Thanh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: tranthanhtuan AT hus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

TS. Đặng Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: datuan1105 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 28/02/2017

TS. Đỗ Xuân Tùng

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: doxuan_tung AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

GS. TS. Phạm Chí Vĩnh

Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: pcvinh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017