Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/06/2020

GS. Nguyễn Tự Cường

Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: ntcuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 15/02 - 15/05/2020

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: dtcuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 15/02 - 15/05/2020

TS. Nguyễn Hồng Đức

Basque Center for Applied Mathematics

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nhdu82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

TS. Lê Xuân Dũng

ĐH Hồng Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: lexuandung AT hdu.math.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2020

TS. Lê Giang

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: legiang01 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 30/04/2020

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2020

ThS. Đỗ Trọng Hoàng

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: dotronghoang AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2020

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/08/2020

TS. Phạm Hùng Quý

Đại học FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: phamhungquy AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/03 - 15/05/2020

GS. Đỗ Đức Thái

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: ducthai.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2020

TS. Phạm Văn Thắng

University of Rochester

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

TS. Lê Quý Thường

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

TS. Trần Nam Trung

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: tntrung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2020