Khách mời và Nghiên cứu viên

ThS. Dương Thị Việt An

Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứ viên trẻ

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Email: duongvietan1989 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

PGS. Cung Thế Anh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: anhctmath AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

GS. Nguyễn Tự Cường

Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: ntcuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10/2017 - 31/01/2018

TS. Nguyễn Thế Cường

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

TS. Phạm Triều Dương

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: duongptmath AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nguyenhuong2308.mta AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

PGS. Nguyễn Bích Huy

Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: huynb AT hcmup.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

PGS. TS. Trần Đình Kế

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: ketd AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

TS. Phạm Hữu Khánh

Đại học Tây Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: phkhanhlt AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2017

TS. Phạm Duy Khánh

ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

PGS. TS. Vũ Thế Khôi

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: vtkhoi AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

Website

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: hongloanncs AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2017

TS. Trần Huệ Minh

Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tranhueminh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11 - 31/12/2017

GS. Lê Thị Thanh Nhàn

Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Email: nhanlt2014 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10/2017 - 31/01/2018

PGS. Sĩ Đức Quang

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: quangsd AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

TS. Đặng Thanh Sơn

Trường Đại học Thông tin liên lạc

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: dangthanhson1810 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

PGS.TS. Nguyễn Sum

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: nguyensum AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

GS. Đỗ Đức Thái

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ducthai.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

TS. Phạm Đức Thoan

Đại học Xây dựng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: ducthoan.hh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

TS. Lê Quang Thuận

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04/2017 - 31/03/2018

TS. Nguyễn Dương Toàn

Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 25

Email: ngduongtoanhp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05/2017 - 30/04/2018

TS. Hoàng Lê Trường

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: hltruong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2017

ThS. Hoàng Ngọc Tuấn

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

GS. Nguyễn Đông Yên

Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018