Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/06/2020

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/03/2020

TS. Mai Anh Đức

Trường ĐH Tây Bắc

Vị trí tại Viện: NCV trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: ducphuongma AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2020

TS. Vũ Thị Ngọc Hà

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2020

PGS. Nguyễn Thiệu Huy

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 28

Email: huy.nguyenthieu AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

PGS. TS. Doowon Koh

Chungbuk National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: koh131 AT chungbuk.ac.kr

Thời gian ở Viện: 01/02 - 29/02/2020

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/08/2020

ThS. Bùi Xuân Quang

Trường Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: quangbx.math AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

TS. Đỗ Hoàng Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: dhson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 29/02/2020

GS. Đỗ Đức Thái

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: ducthai.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2020

TS. Phạm Văn Thắng

University of Rochester

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

TS. Phạm Đức Thoan

Đại học Xây dựng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: ducthoan.hh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2020

TS. Lê Quý Thường

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

PGS. Lê Anh Vinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: leanhvinh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 29/02/2020

TS. Phạm Trường Xuân

Trường Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: phamtruongxuan.k5 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020