Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Văn Quảng

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

ThS. Nguyễn Trần Thuận

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

TS. Ngô Lâm Xuân Châu

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2017

PGS. Phùng Hồ Hải

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

TS. Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

PGS. Phan Thành An

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: thanhan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 06/02 - 05/05/2017

Website

PGS. TS. Tạ Thị Hoài An

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: tthan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

Website

TS. Trần Tất Đạt

Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MIS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 16

Email: trandat AT mis.mpg.de

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2017

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Email: ngocdiepdhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Nguyễn Thanh Diệu

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

TS. Lưu Hoàng Đức

Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: lhduc AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2017

TS. Nguyễn Thạc Dũng

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: dungmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 18/02 - 17/05/2017

TS. Hoàng Nam Dũng

Zuse Instutute Berlin

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: hndung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2017

TS. Lê Giang

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: legiang01 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Đinh Thanh Giang

ĐH Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: thanhgiang47a AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 06/02 - 05/05/2017

ThS. Dương Xuân Giáp

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

TS. Nguyễn Văn Huấn

Đại học Sài Gòn

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

GS. Hà Huy Khoái

Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: hhkhoai AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

TS. Nguyễn Đức Mạnh

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: nguyenducmanh1982 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 06/02 - 05/05/2017

GS. Marc Peigne

Université François Rabelais

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 48

Email: Marc.Peigne AT lmpt.univ-tours.fr

Thời gian ở Viện: 06/02 - 31/07/2017

Website

TS. Tạ Công Sơn

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: congson82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/06/2017

PGS. Trần Văn Tấn

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

ThS. Nguyễn Văn Thìn

Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: thinmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2017

TS. Lê Quang Thuận

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04/2017 - 31/03/2018

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/05/2017 - 30/04/2018

TS. Lê Hồng Trang

Trường Đại học Bách khoa TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: lhtrang AT hcmut.edu.vn

Thời gian ở Viện: 10/04 - 09/07/2017