Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. Djordje Baralic

Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: djbaralic AT mi.sanu.ac.rs

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2017

TS. Phạm Thành Dương

Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: duong.pt AT vgu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2017

TS. Dương Xuân Giáp

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: dxgiap AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/09/2017

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: phung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/10/2017

PGS. Nguyễn Bích Huy

Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

PGS. Nabil KAZI-TANI

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nabil.kazi-tani AT univ-lyon1.fr

Thời gian ở Viện: 09/07 - 31/08/2017

TS. Lê Văn Luyện

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: lvluyen AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2017

TS. Nguyễn Đức Mạnh

University of Bordeaux

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 16

Email: duc-manh.nguyen AT math.u-bordeaux1.fr

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2017

Đặng Võ Phúc

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dangphuc150497 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

GS. TS. Nguyễn Văn Quảng

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: nvquang AT hotmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/09/2017

Website

TS. Võ Thị Như Quỳnh

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2017

PGS. Didier RULLIERE

Lyon 1 University, France

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: didier.rulliere AT univ-lyon1.fr

Thời gian ở Viện: 05/07 - 24/08/2017

PGS.TS. Nguyễn Sum

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/11/2017

TS. Lê Quang Thuận

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04/2017 - 31/03/2018

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05/2017 - 30/04/2018

ThS. Ngô Anh Tuấn

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: tuan.hus.88 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/10/2017

TS. Phạm Đình Tùng

Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 16

Email: tungpd AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2017

TS. Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Email: ncgvuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2017