Đinh Nho Hào

Nghiên cứu viên cao cấp (16/05/2018 - 15/09/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: hao AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Thời gian hoạt động của Đinh Nho Hào

16/05 tới 15/09/2018: vào làm việc tại viện