Đinh Nho Hào

(16/05/2018 - 15/09/2018)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đinh Nho Hào

16/05 tới 15/09/2018: vào làm việc tại viện