Ban giám đốc

GS. Ngô Bảo Châu

Giám đốc khoa học

Phòng làm việc: A2

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 40

Thêm chi tiết
GS. Nguyễn Hữu Dư

Giám đốc Điều hành

Phòng làm việc: B2

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 30

Thêm chi tiết
TS. Nguyễn Thị Lê Hương

Phó Giám đốc

Phòng làm việc: A3

Email: ntlhuong AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 3623 0107

Thêm chi tiết