Trịnh Thị Thúy Giang

Phó Giám đốc

(024) 3623 0107

trinhthuygiang AT viasm.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành: Tin học

Năm tốt nghiệp:1997

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Thông tin.

Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

-------------------------------

Tiến sĩ ngành Toán học, chuyên ngành: Bảo đảm Toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán

Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 04/1998: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 12/2008-05/2014: Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 06/2014-01/2018: Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.