Địa điểm và cơ sở vật chất

GioiThieu_Anh12_VIASMinside.jpg Trụ sở tạm thời của Viện đặt tại tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Hiện tại ngoài khu vực dành cho Ban giám đốc, hành chính, 2 hội trường và thư viện, Viện có 12 phòng làm việc đủ chỗ cho 34 cán bộ nghiên cứu, và 1 phòng học viên. Các phương tiện làm việc được đảm bảo đầy đủ.

Chính phủ đã có chủ trương và Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành các thủ tục để Viện sớm có được trụ sở. Tuy nhiên, việc tiếp thu, cải tạo cho phù hợp với công năng của Viện đòi hỏi một thời gian nhất định. Do đó, trước mắt 1-2 năm tới Viện vẫn sẽ đóng đô tại địa điểm nêu trên.

Đường đi đến Viện

Sơ đồ các bố trí các phòng làm việc của Viện

SoDoVien.jpg