Địa điểm và cơ sở vật chất

GioiThieu_Anh12_VIASMinside.jpg Trụ sở tạm thời của Viện đặt tại tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Hiện tại ngoài khu vực dành cho Ban giám đốc, hành chính, 2 hội trường và thư viện, Viện có 12 phòng làm việc đủ chỗ cho 34 cán bộ nghiên cứu, và 1 phòng học viên. Các phương tiện làm việc được đảm bảo đầy đủ.

Chính phủ đã có chủ trương và Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành các thủ tục để Viện sớm có được trụ sở. Tuy nhiên, việc tiếp thu, cải tạo cho phù hợp với công năng của Viện đòi hỏi một thời gian nhất định. Do đó, trước mắt 1-2 năm tới Viện vẫn sẽ đóng đô tại địa điểm nêu trên.

Trong năm 2018, Viện đã hoàn thành các thủ tục thu mua trụ sở mới tại 157 phố Chùa Láng (mua lại trụ sở của Trường Nguyễn Văn Huyên). Hiện nay, các công tác chuẩn bị cho việc sửa chữa và xây dựng cơ sở mới đang được tiến hành. Dự kiến, VNCCCT sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở mới vào quý IV năm 2019. 

Đường đi đến Viện

Sơ đồ các bố trí các phòng làm việc của Viện

SoDoVien.jpg