Ban Tư vấn quốc tế

  • GS. Jean-Pierre Bourguignon, ĐH Bách khoa Paris (Pháp);
  • GS. Robert Fefferman, ĐH Chicago (Mỹ);
  • GS. Martin Grötschel, Học viện Khoa học và Nhân văn Berlin - Brandenburg (Đức);
  • GS. Benedict Gross, ĐH Harvard (Mỹ);
  • GS. Phillip Griffiths, Viện nghiên cứu cao cấp Princeton (IAS - Mỹ);
  • GS. Madabusi Santanam Raghunathan, Viện Công nghệ Ấn Độ Bombay (IIT Bombay).