Hoạt động trong tuần
8 tháng 4 2024 - 14 tháng 4 2024
09/04 09:30 - 10:30 Generalized Polyhedral DC Optimization Problems

C102, VIASM

10/04 14:00 - 16:00 Reading Seminar on Coxeter Groups

C101, VIASM

12/04 08:30 - 17:15 Hội thảo thường niên lần thứ 4 của Mạng lưới Thống kê ứng dụng Việt Nam

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information