Hoạt động trong tuần
12 tháng 4 2021 - 18 tháng 4 2021
13/04 14:00 - 15:30 Basic homotopical algebra (part 1)

C101, VIASM

14/04 14:00 - 16:00 Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”

C101, VIASM

15/04 14:00 - 15:30 VIASM Basic Notions Seminar

C101, VIASM

16/04 09:00 - 10:30 Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients

C101, VIASM

19:00 - 21:00 Chuỗi bài giảng “Dualité des fibrations de Hitchin et endoscopie”

Trực tuyến

18/04 08:00 - 17:00 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ NĂM 2021 (MATH OPEN DAY 2021)

Tổ chức Giáo dục FPT, Khu đô thị FPT City, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.