Hoạt động khoa học

VIASM Annual Meeting 2022

Thời gian: Từ 08:00:30/08/2022 đến 17:00:31/08/2022

Địa điểm: The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi..

IACR-VIASM Summer School on Cryptography

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2022 đến 17:00:30/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

VIASM - ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory

Thời gian: Từ 08:00:09/08/2022 đến 17:00:21/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

VIASM SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”

Thời gian: Từ 08:00:01/08/2022 đến 15:30:05/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam.

Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Thời gian: Từ 08:00:25/07/2022 đến 17:30:28/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội.

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2022 đến 17:00:31/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 15/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên.

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội..

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00:11/07/2022 đến 17:00:20/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên .