Hoạt động khoa học

Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 29/06/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 23/08/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 30/08/2024,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

HỘI THẢO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN CẤP THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Thời gian: Từ 08:00:23/08/2024 đến 17:00:24/08/2024

Địa điểm: Nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội..

Kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Thời gian: Từ 08:00 đến 21:00 Ngày 10/08/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Summer School on Deep Learning

Thời gian: Từ 08:00:06/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Duy Tan University, 03 Quang Trung Street, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Minicourse: Synergies of probabilistic and extremal combinatorics.

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:09/08/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè Vật lý Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Mini-course: Some problems in the theory of switched singular systems and applications

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:50 Ngày 02/08/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Mini-course: Twisted commutative algebras, polynomial representations and functor categories

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 22/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 24/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 26/07/2024,

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè về thống kê toán và học máy

Thời gian: Từ 08:00:24/07/2024 đến 17:00:30/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Mini – Course: High-dimensional Statistics

Thời gian: Từ 08:30:22/07/2024 đến 16:30:26/07/2024

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.