Hoạt động khoa học

Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists)

Thời gian: 09:00 đến 10:00 ngày 17/12/2019, 09:00 đến 10:00 ngày 18/12/2019, 09:00 đến 10:00 ngày 19/12/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France

Public lecture for mathematicians and neuroscientists

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 16/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France

Trường Đông về Phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: Từ 09:00:21/11/2019 đến 16:30:23/11/2019

Địa điểm: VIASM.

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ 2019 (MATH OPEN DAY 2019 - MOD 2019) “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 03/11/2019

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Seminar Topo Đại Số

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 02/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 09/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 16/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 23/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 30/10/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Variations of invariants metrics on domians in C^n

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 17/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Quang Dieu (HNUE, VIASM)

One-day workshop "Differential Equations and Dynamical Systems: Qualitative Theory, Control, and Applications"

Thời gian: Từ 08:15 đến 16:30 Ngày 16/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Contact loci, motivic Milnor fibers of nondegenerate singularities

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Lê Quý Thường, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

Mini-course: Delay Differential Equations

Thời gian: Từ 09:00:10/10/2019 đến 16:30:11/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Mini-course “Schubert calculus”

Thời gian: Từ 08:00:23/09/2019 đến 17:00:24/09/2019

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.