Hoạt động khoa học

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Thời gian: Từ 09:00:14/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2020 đến 17:00:11/08/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

The Asian Mathematical Conference (AMC)

Thời gian: Từ 08:00:28/07/2020 đến 17:00:31/07/2020

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh.

Một số bài toán định tính của các hệ động lực và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:13/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

On structured distance to uncontrollability of general linear retarded systems

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 08/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng

Comparision between regularity of symbolic powers and ordinary powers of an edge ideal

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 07/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Cong Minh (Hanoi National University of Education)

On robust stability of switched linear systems

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 01/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Ngọc

On the reduction number of an algebra

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 30/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology)

FreeFEM++

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Tạ Thị Thanh Mai