Hoạt động khoa học

Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 29/06/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 23/08/2024, 08:00 đến 17:00 ngày 30/08/2024,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Summer School on Deep Learning

Thời gian: Từ 08:00:06/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Duy Tan University, Da Nang.

Minicourse: Synergies of probabilistic and extremal combinatorics.

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:09/08/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè Vật lý Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:05/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Mini-course: Twisted commutative algebras, polynomial representations and functor categories

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 22/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 24/07/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 26/07/2024,

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.

Trường hè về thống kê toán và học máy

Thời gian: Từ 08:00:24/07/2024 đến 17:00:30/07/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Trường hè Toán học năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Miền Bắc: Trường THPT chuyên Hùng Vương,Miền Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Summer school in PDE and applications 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:27/07/2024

Địa điểm: Saigon University, HCM city.

Khoá bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán năm 2024

Thời gian: Từ 08:00:22/07/2024 đến 17:00:31/07/2024

Địa điểm: Miền Bắc: Trường THPT chuyên Hùng Vương, Miền Nam: Trường Đại học Đà Lạt Số 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt.

Mini-course: Mathematical Problems in Kinetic Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/07/2024 đến 12:00:19/07/2024

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi.