Hoạt động khoa học

VIASM - ICTP Summer School on Differential Geometry

Thời gian: Từ 09:00:14/08/2023 đến 17:00:25/08/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

HỘI NGHỊ TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

VIASM-IAMP Summer School in Mathematical Physics, Quy Nhon 2023

Thời gian: Từ 09:00:01/08/2023 đến 17:00:05/08/2023

Địa điểm: Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE).

Hội thảo thường niên 2023 (VIASM Annual Meeting 2023)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 30/07/2023

Địa điểm: The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi.

The Korea-Taiwan-Vietnam Joint Meeting on Discrete Geometry and Geometric Measure Theory

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 17:00:19/07/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Nam và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trường hè Toán học miền Bắc và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Bắc và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường hè Toán học miền Nam và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Summer school on Bayesian statistics and computation

Thời gian: Từ 08:00:13/07/2023 đến 17:00:22/07/2023

Địa điểm: The campus of the University of Economics, Ho Chi Minh city .