Hoạt động khoa học

Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng

Thời gian: 08:15 đến 10:15 ngày 05/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 07/10/2020, 09:30 đến 11:30 ngày 09/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 14/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 21/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 28/10/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 04/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 11/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 18/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 25/11/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 02/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 09/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 16/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 23/12/2020, 09:00 đến 11:00 ngày 30/12/2020,

Địa điểm: Phòng Hội thảo C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Thời gian: Từ 09:00:14/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

Hội thảo thường niên 2020 (VIASM Annual Meeting 2020)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 14/11/2020

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội..

Hội thảo Một số bài toán chọn lọc trong phương trình vi phân và điều khiển

Thời gian: Từ 08:00:05/11/2020 đến 17:00:07/11/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Hội Nghị Toàn Quốc Lần Thứ VI Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy

Thời gian: Từ 08:30:05/11/2020 đến 16:00:08/11/2020

Địa điểm: Cần Thơ.

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 20/10/2020

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Sáu, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Monge-Kantorovich system for degenerate Finsler metrics

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/10/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thành, Đại học Quy Nhơn

Exponential state bounding for polytopic uncertain positive systems with delays

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 06/10/2020

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Phan Thành Nam, Đại học Quy Nhơn

Ngày hội Toán học Mở Cần Thơ 2020

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/10/2020

Địa điểm: Phân hiệu trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ Số 600, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ..

Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

Thời gian: 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020, 10:30 đến 12:00 ngày 01/10/2020,

Địa điểm: C102 - VIASM & Trực tuyến.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng