Hoạt động khoa học

TRƯỜNG ĐÔNG VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC

Thời gian: Từ 13:30:22/12/2023 đến 16:30:23/12/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2023 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: Từ 08:00:09/12/2023 đến 16:30:17/12/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Public Lecture: Is lattice-based post-quantum cryptography secure?

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 07/12/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang, Vietnam.

Seminar: Stability analysis of a single species logistic model with time delay and constant inflow

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 06/12/2023

Địa điểm: VNU, Hanoi.

Trường Đông về Lý thuyết trò chơi và Tối ưu tổ hợp

Thời gian: Từ 07:45:05/12/2023 đến 11:30:06/12/2023

Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM).

Seminar: The Kohn Laplacian on Reinhardt boundaries in complex two dimensional space

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 05/12/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Seminar: Dynamics of a tumor immune system with distributed delay

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 05/12/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Winter school on algebraic topology and its Applications

Thời gian: Từ 09:00:04/12/2023 đến 17:00:08/12/2023

Địa điểm: Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE).

UK-Vietnam Joint Meeting

Thời gian: Từ 08:00:04/12/2023 đến 17:00:08/12/2023

Địa điểm: The ICMS in Edinburgh, UK.

NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00 Ngày 03/12/2023

Địa điểm: Trường Song ngữ Quốc tế Canada - BCIS, số 86, đường số 23, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.