Hoạt động khoa học

Algebraic Characterizations of the Extreme Points of a Polyhedral Convex Set and Matrix Games

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30 Ngày 30/12/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 16/12/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 23/12/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy

Thời gian: Từ 08:00:13/12/2021 đến 17:00:16/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”

Thời gian: Từ 08:30:10/12/2021 đến 17:40:12/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021

Địa điểm: Trực tuyến.

Hội thảo: “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”

Thời gian: Từ 08:30:09/12/2021 đến 17:00:10/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

€- Proper Efficient Solutions to Nondifferentiable Multiobjective Programming Problems.

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 02/12/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 09/12/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Hội thảo Toán ứng dụng và Khoa học máy tính

Thời gian: Từ 08:00:03/12/2021 đến 17:00:04/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán-157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Phương pháp ghép nối (matching) trong đánh giá tác động chính sách và dự án kinh tế xã hội

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 01/12/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS.Nguyễn Việt Cường - Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia, và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI).

Limits and Colimits

Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 17/11/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 24/11/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 01/12/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường