New curvature conditions for the Bochner technique
Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 22/07/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 15/07/2021, Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Tran Quang Huy (VNU-HUS)
Working Seminar Một số thuật toán trong học máy và Python
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: TS. Trần Minh Nguyệt, Đại học Thăng Long
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 10:00 đến 11:00 ngày 07/07/2021, 10:00 đến 12:00 ngày 16/06/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/05/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 12/05/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 22/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 15/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 09/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 02/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 28/01/2021, Địa điểm: C101, VIASM
The Dold-Kan correspondence
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/07/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (ĐHKHTN)
Seminar GEOMETRIC ANALYSIS
Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 11/06/2021, Địa điểm: C101, VIASM
Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 26/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 19/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 28/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Ngô Hoàng Long, Đào Thị Thanh Bình, Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thanh Nga, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Thị Tuyết Mai
The curvature operator of the second kind in dimension four
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 24/06/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Trần Thanh Hưng (Texas Tech University)
On the curvature operator of the second kind (1 + 2)
Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 14:30 đến 17:00 ngày 11/06/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Ha Tuan Dung (Hanoi Pedagogical University 2)
Quadratic hedging strategies in incomplete financial markets
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/06/2021 Địa điểm: Online qua Zoom Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trần Thuận - Vinh University, Vietnam and Saarland University, Germany
Introduction to multiple zeta values (part 1 + 2 + 3)
Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 09/06/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 25/05/2021, 09:30 đến 11:30 ngày 07/04/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận (Viện Toán)