Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 12/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 05/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 28/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Ngô Hoàng Long, Đào Thị Thanh Bình, Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thanh Nga
Chuỗi bài giảng “Dualité des fibrations de Hitchin et endoscopie”
Thời gian: 19:00 đến 21:00 ngày 07/05/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 16/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 09/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 02/04/2021, Địa điểm: Trực tuyến Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu (Chair International Chair Automorphic Forms)
Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 16/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: NCS. Lương Đức Trọng
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 15/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 09/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 02/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 28/01/2021, Địa điểm: C101, VIASM
Basic homotopical algebra (part 1)
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 13/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐH KHTN)
On the generalized Pearson system of distributions
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 09/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Lê Thanh Bính
Introduction to multiple zeta values
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 07/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận (Viện Toán)
Topics in infinity categories
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 06/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 30/03/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường, Trường ĐH KHTN
Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long
Malliavin calculus and central limit theorem
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng