Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae
Thời gian: 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, Địa điểm: C102 - VIASM & Trực tuyến Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng
Seminar on arc spaces and Nash’s problem
Thời gian: 10:00 đến 16:00 ngày 08/09/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 01/09/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 25/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 18/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 11/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 04/08/2020, Địa điểm: C102, VIASM & Online Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Phùng Hồ Hải, Lê Quý Thường, Nguyễn Hồng Đức
STATE BOUNDING FOR A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEMS
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/08/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Cao Thanh Tình
On contraction and exponential stability of continuous-time difference systems with delays
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 30/07/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Le Trung Hieu
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2020, 14:30 đến 15:30 ngày 11/06/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 18/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 11/03/2020, 09:30 đến 11:30 ngày 05/03/2020, Địa điểm: B4-705, VIASM
Arc spaces and Nash's conjecture
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/07/2020 Địa điểm: Phương tiện: Zoom Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu
MULTIPLICITY SEQUENCE AND INTEGRAL DEPENDENCE II
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 15/07/2020 Địa điểm: Báo cáo viên: Ngo Viet Trung
On structured distance to uncontrollability of general linear retarded systems
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 08/07/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Comparision between regularity of symbolic powers and ordinary powers of an edge ideal
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 07/07/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Cong Minh (Hanoi National University of Education)
On robust stability of switched linear systems
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 01/07/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Lê Văn Ngọc