Cover times
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 27/12/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Vũ Phong
On novel first-order methods for monotone variational inequalities (by Y. Malitsky)
Thời gian: 14:30 đến 17:00 ngày 20/12/2016, 14:30 đến 17:30 ngày 06/12/2016, Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đặng Xuân Sơn
On monodromy conjecture
Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 20/12/2016, 09:00 đến 11:30 ngày 13/12/2016, 09:00 đến 11:30 ngày 06/12/2016, Địa điểm: B4-705
Regularity in Classical and Variational Analysis
Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 16/12/2016, 09:00 đến 10:30 ngày 15/12/2016, Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Alexander Ioffe
From Classical monodromy to Spectral monodromy
Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 30/11/2016, 10:00 đến 11:30 ngày 23/11/2016, 10:00 đến 11:30 ngày 16/11/2016, Địa điểm:
Giải tích biến phân và Lý thuyết tối ưu
Thời gian: Từ 08:30 đến 12:10 Ngày 28/11/2016 Địa điểm: C2-714
Effective parameter dimension in the inverse scattering problem
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 25/11/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Marcos A. Capistran
Tính đạt được giữa 2 cấu hình chip trong Chip Firing Game trên đa đồ thị có hướng
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 24/11/2016 Địa điểm: phòng 201, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Báo cáo viên: Nguyễn Duy Hoàng
Topology of the complement to plane curves
Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 22/11/2016, 09:00 đến 11:30 ngày 01/11/2016, 09:00 đến 11:30 ngày 18/10/2016, Địa điểm: B4-705
Hitting times
Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 22/11/2016, 09:00 đến 11:30 ngày 08/11/2016, Địa điểm: C2-714