Strong convergence of subgradient-viscosity methods for the bilevel Ky Fan inequality
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 30/12/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: P.N. Anh, L.Q Thuy and T.T.H. Anh
Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 25/12/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư, Trần Văn Nhung
A direct splitting method for nonsmooth variational inequalities
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/12/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Hữu Trang
An approach based on Boolean network model and structural properties for gene prioritization
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/12/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Đức Hậu
Approximation of common solutions to proximal split feasibility problems and fixed point problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 16/12/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Hải Yến
Control of linear dynamic market systems and some generalizations
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 09/12/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thành Chiêu
A projection algorithm for solving nonmonotone equilibrium problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 02/12/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Văn Định
On K3 surfaces and lattice theory
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 02/12/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Shimada
Seminar nhóm Tôpô đại số
Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 26/11/2014, 14:00 đến 17:00 ngày 19/11/2014, 14:00 đến 17:00 ngày 12/11/2014, 14:00 đến 17:00 ngày 05/11/2014, Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Lê Minh Hà
Về những định lý thay phiên cho hệ bất đẳng thức toàn phương và sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 25/11/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm và Vũ Văn Đồng