Cán bộ văn phòng

Nguyễn Hà Nam

Chánh văn phòng

Phòng làm việc: B301

Email: nhnam AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 165

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Chánh văn phòng

Phòng làm việc: A202

Email: nhanh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 159

Trần Thị Bích Diệp

Kế toán trưởng

Phòng làm việc: B202

Email: tbdiep AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 hoặc (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 160

Nguyễn Đường Đức

Chuyên viên Đối ngoại

Phòng làm việc: Thư viện

Email: ndduc AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Bùi Thị Việt Chính

Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Chương trình Toán

Phòng làm việc: A201

Email: chinhbv AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 158

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên phụ trách Hành chính tổng hợp

Phòng làm việc: A201

Email: nthai AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 Hoặc: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 158

Lê Hùng Hải

Chuyên viên quản trị Cơ sở vật chất

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: lhhai AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên phụ trách KHCN & Đào tạo

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: nqhuy AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Lê Thị Quý

Chuyên viên phụ trách Lễ tân và Công nghệ thông tin

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: ltquy AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Nguyễn Thị Thành

Chuyên viên phụ trách Cán bộ nghiên cứu

Phòng làm việc: A202

Email: ntthanh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 159

Vũ Thị Kim Xuyến

Chuyên viên phụ trách Thư viện và Chương trình Toán

Phòng làm việc: Thư viện

Email: vtkxuyen AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 130

Nguyễn Huyền My

Thực tập sinh

Phòng làm việc: Thư viện

Email: nhmy AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Lê Thị Lan Anh

Đi học ở nước ngoài 2021-2023

Email: lananh AT viasm.edu.vn

Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên tạp vụ

Phòng làm việc: A102

Email: nthoa AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 135

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên tạp vụ

Phòng làm việc: A102

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 135

Nguyễn Văn Dung

Lái xe

Phòng làm việc: Bảo vệ cổng C

Email: nvdung AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 137