Cán bộ văn phòng

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Chánh văn phòng

Phòng làm việc: A202

Email: nhanh@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 159

Trần Thị Bích Diệp

Kế toán trưởng

Phòng làm việc: B202

Email: tbdiep@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 160

Nguyễn Hồng Anh

Chuyên viên phụ trách Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: A202

Email: nguyenhonganh@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 159

Đặng Lê Hoàng Anh

Chuyên viên phụ trách Lễ tân

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: dlhanh@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Bùi Thị Việt Chính

Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Chương trình Toán

Phòng làm việc: A201

Email: bvchinh@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 158

Phạm Quôc Dũng

Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin

Phòng làm việc: A203

Email: pqdung@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên phụ trách Hành chính tổng hợp

Phòng làm việc: A201

Email: nthai@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 Hoặc: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 158

Lê Hùng Hải

Chuyên viên quản trị Cơ sở vật chất

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: lhhai@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên phụ trách KHCN & Đào tạo

Phòng làm việc: A203

Email: nqhuy@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Nguyễn Huyền My

Chuyên viên Đối ngoại

Phòng làm việc: Thư viện

Email: nhmy@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Vũ Thị Kim Xuyến

Chuyên viên phụ trách Thư viện và Chương trình Toán

Phòng làm việc: Thư viện

Email: vtkxuyen@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 130

Phạm Thị Trang

Thực tập sinh

Phòng làm việc: Thư viện

Email: pttrang@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Lê Thị Lan Anh

Chuyên viên Phụ trách Kế hoạch, tổng hợp

Phòng làm việc: A201

Email: lananh@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 159

Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên tạp vụ

Phòng làm việc: A102

Email: nthoa@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 135

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên tạp vụ

Phòng làm việc: A102

Email: nthong@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 135

Nguyễn Văn Dung

Lái xe

Phòng làm việc: Bảo vệ cổng C

Email: nvdung@viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 137