Cán bộ văn phòng

Lê Thị Lan Anh

Chuyên viên phụ trách Cán bộ nghiên cứu

Phòng làm việc: C1

Email: lananh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 0

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Chánh văn phòng

Phòng làm việc: B1

Email: nhanh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 59

Bùi Thị Việt Chính

Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Chương trình Toán

Phòng làm việc: B4

Email: chinhbv AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 61

Trần Thị Bích Diệp

Kế toán trưởng

Phòng làm việc: B1

Email: tbdiep AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 hoặc (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 60

Nguyễn Văn Dung

Lái xe

Phòng làm việc: C16

Email: nvdung AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 32

Nguyễn Anh Kính

Chuyên viên phụ trách các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Phòng làm việc: B8

Email: nakinh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 71

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên phụ trách Hành chính tổng hợp

Phòng làm việc: B1

Email: nthai AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 Hoặc: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 58

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên tạp vụ

Phòng làm việc: C16

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 32

Lê Thị Quý

Chuyên viên phụ trách Lễ tân và Công nghệ thông tin

Phòng làm việc: C1

Email: ltquy AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 0

Trần Thanh Sơn

Nhân viên kỹ thuật điện nước

Email: ttson AT viasm.edu.vn

Vũ Thị Kim Xuyến

Chuyên viên phụ trách Thư viện và Chương trình Toán

Phòng làm việc: C15

Email: vtkxuyen AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 30