Cán bộ văn phòng

Lê Thị Lan Anh

Đi học ở nước ngoài 2021-2023

Email: lananh AT viasm.edu.vn

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Chánh văn phòng

Phòng làm việc: A202

Email: nhanh AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 159

Bùi Thị Việt Chính

Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Chương trình Toán

Phòng làm việc: A201

Email: chinhbv AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 158

Trần Thị Bích Diệp

Kế toán trưởng

Phòng làm việc: B202

Email: tbdiep AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 hoặc (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 160

Nguyễn Văn Dung

Lái xe

Phòng làm việc: Bảo vệ cổng C

Email: nvdung AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 137

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên phụ trách Hành chính tổng hợp

Phòng làm việc: A201

Email: nthai AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 44 Hoặc: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 158

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên tạp vụ

Phòng làm việc: A102

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 135

Lê Thị Quý

Chuyên viên phụ trách Lễ tân và Công nghệ thông tin

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: ltquy AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Trần Thanh Sơn

Nhân viên kỹ thuật điện nước

Phòng làm việc: Lễ tân

Email: ttson AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 100

Vũ Thị Kim Xuyến

Chuyên viên phụ trách Thư viện và Chương trình Toán

Phòng làm việc: Thư viện

Email: vtkxuyen AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 42

Máy lẻ: 130