TỪ ĐIỂN CÁC THUẬT NGỮ THỐNG KÊ OXFORD

Tác giả: Yadolah Dodge

Người dịch: PGS.TS Tô Cẩm Tú

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 290.000 VND

ISBN: 987-604-961-921-2

Chi tiết >>

Thống kê Công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP

Tác giả: Ron Kenett, Shelemyahu Zacks, Daniele Amberti

Người dịch: Nguyễn Văn Minh Mẫn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 280.000 VND

ISBN: 978-604-938-816-3

Chi tiết >>

Tạp chí Pi

Tác giả:

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản:

Giá bán: Liên hệ

Chi tiết >>

Để không phạm sai lầm

Tác giả: Jordan Ellenberg

Người dịch: Nguyễn Trung Hiếu - Vũ Phan dịch

Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 259.000 VND

Chi tiết >>